ΔιακρισειςyearΚρασιαΣοδειαΔιακρισηΔιαγωνισμος
0Οβηλος Λευκος20041st Place3rd Oinothiki Wine Tasting
2023Οβηλος Λευκος2021Gold MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2023
2023Οβηλος Λευκος2022Gold MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2023
2023Οβηλος Λευκος2021Kategorie IVBerliner Wein Trophy 2023
2023Οβηλος Λευκος2021Grand GoldLes Citadelles du Vin 2023
2023Οβηλος Λευκος2021Special Prize GreeceLes Citadelles du Vin 2023
2022Οβηλος Λευκος2020Gold MedalBerliner Wein Trophy 2022
2022Οβηλος Λευκος2021Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2022
2022Οβηλος Λευκος2021Silver MedalLes Citadelles du Vin 2022
2022Οβηλος Λευκος2021Silver MedalInterwine China 2022
2022Οβηλος Λευκος2020Gold MedalVinalies Internationales 2022
2022Οβηλος Λευκος2020Kategorie IVAsia Wine Trophy 2022
2022Οβηλος Λευκος2021Silver MedalChallenge International du Vin 2022
2022Οβηλος Λευκος2020Gold MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2022
2022Οβηλος Λευκος2021Silver MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2022
2022Οβηλος Λευκος2021Silver MedalDecanter 2022
2022Οβηλος Λευκος2020Silver MedalDecanter 2022
2021Οβηλος Λευκος2020Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2021
2021Οβηλος Λευκος2019Silver MedalDecanter 2021
2021Οβηλος Λευκος2020Silver MedalDecanter 2021
2021Οβηλος Λευκος2019Silver MedalMundus Vini 2021
2021Οβηλος Λευκος2020Gold MedalBerliner Wein Trophy 2021
2020Οβηλος Λευκος2017Gold MedalMundus Vini 2020
2020Οβηλος Λευκος2019Gold MedalBerliner Wein Trophy 2020
2020Οβηλος Λευκος2017Bronze MedalConcours International du Vin Thessaloniki 2020
2020Οβηλος Λευκος2019Silver MedalConcours International du Vin Thessaloniki 2020
2020Οβηλος Λευκος2019Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2020
2020Οβηλος Λευκος2019Gold MedalThe Balkans International Wine Competition & Festival 2020
2020Οβηλος Λευκος2019Gold MedalLes Citadelles du vin 2020
2020Οβηλος Λευκος2019Platinum MedalDecanter 2020
2020Οβηλος Λευκος2017Gold MedalVinalies Internationales 2020
2019Οβηλος Λευκος2017Gold MedalChallenge International du Vin 2019
2019Οβηλος Λευκος2017Gold MedalLes Citadelles du Vin 2019
2019Οβηλος Λευκος2018Platinum MedalDecanter 2019
2019Οβηλος Λευκος2018Best in show DecanterDecanter 2019
2019Οβηλος Λευκος2013Gold MedalBerliner Wein Trophy 2019
2019Οβηλος Λευκος2017Gold MedalBerliner Wein Trophy 2019
2019Οβηλος Λευκος2017Gold MedalMundus Vini 2019
2019Οβηλος Λευκος2017Silver MedalVinalies Internationales 2019
2019Οβηλος Λευκος2018Silver MedalThe Balkans International Wine Competition 2019
2019Οβηλος Λευκος2018Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2019
2019Οβηλος Λευκος2018Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2019
2019Οβηλος Λευκος2017Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2019
2018Οβηλος Λευκος2017Gold MedalDecanter 2018
2018Οβηλος Λευκος2017Gold MedalMundus Vini 2018
2018Οβηλος Λευκος2016Gold MedalKorea Wine Challenge 2018
2018Οβηλος Λευκος2017Gold MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2018
2018Οβηλος Λευκος2016Silver MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2018
2018Οβηλος Λευκος2016Silver MedalVinalies Internationales 2018
2018Οβηλος Λευκος2017Gold MedalConcours Mondial de Bruxelles 2018
2017Οβηλος Λευκος2015Gold MedalMundus Vini 2017
2017Οβηλος Λευκος2016Gold MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2017
2017Οβηλος Λευκος2015Silver MedalVinalies Internationales 2017
2017Οβηλος Λευκος2016Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2017
2016Οβηλος Λευκος2014Silver MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2016
2016Οβηλος Λευκος2014Bronze MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2016
2016Οβηλος Λευκος2015Silver MedalDecanter 2016
2016Οβηλος Λευκος2014Silver MedalVinalies Internationales 2016
2016Οβηλος Λευκος2014Silver MedalBerliner Wein Trophy 2016
2016Οβηλος Λευκος2014Vinalies d’ArgentVinalies Internationales Competition 2016
2016Οβηλος Λευκος2015Gold MedalLes Citadelles du Vin 2016
2015Οβηλος Λευκος2014Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2015
2015Οβηλος Λευκος2014Silver MedalLes Citadelles du Vin 2015
2015Οβηλος Λευκος2014Silver MedalThessaloniki International Wine & Spirits Competition 2015
2015Οβηλος Λευκος2014Gold MedalDecanter 2015
2015Οβηλος Λευκος2014Silver MedalMundus Vini 2015
2015Οβηλος Λευκος2013Gold MedalInternational Wine Contest 2015
2014Οβηλος Λευκος2013Gold MedalLes Citadelles du Vin 2014
2014Οβηλος Λευκος2013Prix Special GreceLes Citadelles du Vin 2014
2014Οβηλος Λευκος2012Silver MedalBerliner Wein Trophy 2014
2013Οβηλος Λευκος2012Gold MedalLes Citadelles du Vin 2013
2013Οβηλος Λευκος2012Gold MedalDecanter 2013
2012Οβηλος Λευκος2011Bronze MedalThe Balkans International Wine Competition 2012
2011Οβηλος Λευκος2009Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2011
2011Οβηλος Λευκος2010Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2011
2011Οβηλος Λευκος2010Gold MedalDecanter 2011
2010Οβηλος Λευκος2009Trophee PrestigeLes Citadelles du Vin 2010
2010Οβηλος Λευκος2009Gold MedalDecanter 2010
2010Οβηλος Λευκος2009Silver Medal (Best in Class)International Wine & Spirits Competition 2010
2010Οβηλος Λευκος2009Gold MedalConcours Mondial Bruxelles 2010
2010Οβηλος Λευκος2008Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2010
2010Οβηλος Λευκος2009Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2010
2009Οβηλος Λευκος2008Trophee PrestigeLes Citadelles du Vin 2009
2009Οβηλος Λευκος2008Gold MedalDecanter 2009
2009Οβηλος Λευκος2008Silver Medal (Best in Class)International Wine & Spirits Competition 2009
2009Οβηλος Λευκος2008Diploma di Gran MenzioneVinitaly 2009
2009Οβηλος Λευκος2009Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2009
2009Οβηλος Λευκος2008Bronze MedalChallenge International du Vin 2009
2008Οβηλος Λευκος2007Diploma di Gran MenzioneVinitaly 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Silver MedalSelections Mondiales Du Vin 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Gold MedalMundus Vini 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Silver MedalInternational Wine Challenge 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Trophee ExcellenceLes Citadelles du Vin 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Regional TrophyDecanter 2008
2008Οβηλος Λευκος2007Bronze MedalInternational Wine & Spirits Competition 2008
2007Οβηλος Λευκος2005Gold MedalCondours International du Vin 2007
2007Οβηλος Λευκος2006Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2007
2007Οβηλος Λευκος2005Biological Vineyard Special AwardThessaloniki International Wine Competition 2007
2007Οβηλος Λευκος2005Silver MedalSelections Mondiales Du Vin 2007
2007Οβηλος Λευκος2006Silver MedalConcours Mondial de Bruxelles 2007
2007Οβηλος Λευκος2006Silver MedalMundus Vini 2007
2007Οβηλος Λευκος2006Silver MedalInternational Wine Challenge 2007
2006Οβηλος Λευκος2004Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2006
2006Οβηλος Λευκος2005Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2006
2006Οβηλος Λευκος2005Gold MedalConcours Mondial de Bruxelles 2006
2006Οβηλος Λευκος2005Gold MedalMundus Vini 2006
2006Οβηλος Λευκος2001Diploma di Gran MenzioneVinitaly 2006
2006Οβηλος Λευκος2005Regional TrophyDecanter 2006
2006Οβηλος Λευκος2005International TrophyDecanter 2006
2006Οβηλος Λευκος2005Bronze MedalInternational Wine & Spirits Competition 2006
2005Οβηλος Λευκος2004Gold MedalMundus Vini 2005
2005Οβηλος Λευκος2004Silver MedalVinitaly 2005
2005Οβηλος Λευκος2004Silver MedalDecanter 2005
2005Οβηλος Λευκος2004Trophee ExcellenceLe Citadelles du vin 2005
2005Οβηλος Λευκος2003Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2005
2005Οβηλος Λευκος2004Gold MedalThessaloniki International Wine Competition 2005
2004Οβηλος Λευκος2002Silver MedalVinalies Internationales 2004
2004Οβηλος Λευκος2003Gold MedalMundus Vini 2004
2004Οβηλος Λευκος2003Special Prize:Best dry white wine of EuropeMundus Vini 2004
2004Οβηλος Λευκος2002Gold MedalConcours Mondial de Bruxelles 2004
2004Οβηλος Λευκος2003Silver MedalSelection Mondiales du vin 2004
2004Οβηλος Λευκος2002CommendedInternational Wine Challenge 2004
2004Οβηλος Λευκος2002CommendedDecanter 2004
2004Οβηλος Λευκος2002Bronze MedalInternational Wine & Spirits Competition 2004
2004Οβηλος Λευκος20022nd Place2nd Wine Tasting of OINOTHIKI Wines 2004
2004Οβηλος Λευκος2002Silver MedalThessaloniki International Wine Competition 2004
2004Οβηλος Λευκος2002Silver MedalChallenge International du vin 2004