Διακρίσεις

Ovilos Red
Ovilos Red - 2012

Korea Wine Challenge 2018

Silver Medal

Ovilos White
Ovilos White - 2016

Korea Wine Challenge 2018

Gold Medal

Plagios Red
Plagios Red - 2012

Mundus Vini 2018

Silver Medal

Plagios White
Plagios White - 2017

Mundus Vini 2018

Silver Medal

Areti White
Areti White - 2017

Mundus Vini 2018

Silver Medal

Sole Vidiano
Sole Vidiano - 2017

Mundus Vini 2018

Silver Medal

Ktima Biblia Chora White
Ktima Biblia Chora White - 2017

Mundus Vini 2018

Gold Medal

Ovilos White
Ovilos White - 2017

Mundus Vini 2018

Gold Medal

Sole Pinot Noir
Sole Pinot Noir - 2016

Decanter 2018

Commended

Ktima Biblia Chora White
Ktima Biblia Chora White - 2017

Decanter 2018

Commended

Areti Red
Areti Red - 2010

Decanter 2018

Bronze Medal

Plagios Red
Plagios Red - 2012

Decanter 2018

Bronze Medal

Ktima Biblia Chora Rose
Ktima Biblia Chora Rose - 2017

Decanter 2018

Bronze Medal

Ktima Biblia Chora Red
Ktima Biblia Chora Red - 2016

Decanter 2018

Bronze Medal

Sole Vidiano
Sole Vidiano - 2017

Decanter 2018

Silver Medal

Ovilos Red
Ovilos Red - 2012

Decanter 2018

Silver Medal

Areti White
Areti White - 2013

Decanter 2018

Silver Medal

Ovilos White
Ovilos White - 2017

Decanter 2018

Gold Medal

Plagios Red
Plagios Red - 2012

Challenge International du Vin 2018

Silver Medal

Plagios White
Plagios White - 2017

Challenge International du Vin 2018

Silver Medal

Ovilos Red
Ovilos Red - 2012

Challenge International du Vin 2018

Silver Medal

Ktima Biblia Chora Rose
Ktima Biblia Chora Rose - 2017

Challenge International du Vin 2018

Silver Medal

Areti White
Areti White - 2017

Concours Mondial de Bruxelles 2018

Silver Medal

Plagios White
Plagios White - 2017

Concours Mondial de Bruxelles 2018

Silver Medal